Double Check Translations is Ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers onder nr. 2711

Na mijn beëdiging aan de rechtbank Maastricht ben ik me steeds meer gaan toeleggen op het vervaardigen van beëdigde vertalingen (Nederlands – Engels en Engels – Nederlands) van bijvoorbeeld diploma’s, getuigschriften en uittreksels, en het vertalen van juridische documenten. Door een combinatie van training en praktijkervaring blijf ik deze specialisatie verder ontwikkelen.

Wat is een beëdigde vertaling / beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is door de rechtbank beëdigd en bevoegd om beëdigde vertalingen af te geven. Een beëdigde vertaling is voorzien van een handtekening, een ambtsstempel en een verklaring van de beëdigd vertaler, waarin hij/zij aangeeft dat de vertaling nauwkeurig en waarheidsgetrouw is.

Waarvoor heb ik een beëdigde vertaling nodig?

Beëdigde vertalingen zijn meestal nodig voor documenten die gebruikt worden voor officiële procedures. Het gaat hierbij onder meer om documenten uit openbare registers, uittreksels uit het bevolkingsregister en andere officiële documenten zoals diploma’s en notariële stukken.

Apostille

Soms dient de echtheid van de handtekening van de beëdigd vertaler door middel van een apostille te worden bevestigd. De apostille wordt geplaatst door de griffier van de rechtbank waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd.

Legalisatie

Voor landen die het apostilleverdrag niet hebben ondertekend, moet de legalisatieprocedure worden doorlopen. Deze procedure is veel ingewikkelder dan de plaatsing van een apostille. Het stuk moet dan namelijk ook worden aangeboden aan achtereenvolgens het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het consulaat van het desbetreffende land.

Meer weten? Neem contact op voor informatie & offertes »

“Het pakket gisteren in goede orde ontvangen. Ik ben heel blij met het resultaat, dank u wel!
… En graag maak ik opnieuw gebruik van uw vertaalwerk indien nodig.”

Particuliere klant

“Dank voor je opmerkingen. […] Je voorstellen lijken mij uitstekend.”

Frans Brouwer
European Opera Academy

“Bedankt voor de snelle service!” 

Marc Coenen
 Marker Media